Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của tuyengiaothudo.vn, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "tuyengiaothudo". (Ví dụ: vong tay tram huong tuyengiaothudo). Tìm kiếm ngay
4 lượt xem

Cán cân vãng lai (Current Balance) là gì?

Cán cân vãng lai (Current Balance)

Định nghĩa

Cán cân vãng lai trong tiếng Anh là Current Balance. Cán cân vãng lai ghi chép giá trị về hàng hóa, dịch vụ gắn với xuất, nhập khẩu và những khoản thu chi khác có liên quan với nước ngoài về hàng hóa dịch vụ của quốc gia.

Các thuật ngữ liên quan

Cán cân thanh toán quốc tế (Balance of Payments, viết tắt: BOP) là bảng ghi chép phản ánh tổng hợp tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú của quốc gia cho từng khoảng thời gian nhất định.

Cán cân thanh toán quốc tế bao gồm 5 nội dung chính, được gọi là 5 hạng mục, bao gồm:

– Cán cân vãng lai hay Tài khoản vãng lai (Current Balance, Current Account – CA)

– Cán cân vốn và tài chính (Capital Balance hay Capital Account – KA)

– Cán cân tổng thể (Overall Balance – OB)

– Cán cân bù đắp chính thức (Official Financing Balance – OFB)

– Lỗi và sai sót (Omission and Mistake – OM)

Nội dung

Cán cân vãng lai bao gồm các cán cân tiểu bộ phận sau đây:

READ  Biển số xe 49 ở đâu?

Cán cân thương mại hàng hóa (Cán cân hữu hình)

Cán cân thương mại hàng hóa được sử dụng để phản ánh toàn bộ các khoản thu chi ngoại tệ gắn với xuất nhập khẩu hàng hóa của quốc gia đó.

Hàng hóa được thống kê trong các cán cân thương mại là các hàng hóa thông thường (còn gọi là hàng hóa chung).

Giá cả của hàng hóa phản ánh vào cán cân thương mại là theo giá FOB.

Cán cân thương mại dịch vụ (Cán cân vô hình)

Cán cân thương mại dịch vụ phản ánh giá trị dịch vụ mà quốc gia đó cung cấp hay nhận về từ nước ngoài.

Dịch vụ là một loại sản phẩm vô hình, có đặc điểm là việc sản xuất và tiêu dùng chúng cùng đồng thời diễn ra.

Cán cân thu nhập

Cán cân thu nhập phản ánh thu nhập ròng của người lao động hoặc thu nhập ròng từ đầu tư.

Thu nhập ròng từ lao động là thu nhập do cung cấp sức lao động để nhận lương, thưởng và các thu nhập khác do người không cư trú cho người cư trú và ngược lại.

Thu nhập ròng từ đầu tư bao gồm các khoản thu từ lợi nhuận đàu tư trực tiếp, lãi đầu tư vào giấy tờ có giá, các khoản lãi từ cho vay giữa người không cư trú và người cư trú.

Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều

Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều phản ánh các khoản chuyển giao một chiều bằng tiền hoặc bằng hiện vật giữa người cư trú và người không cư trú cho mục đích tiêu dùng, như các khoản viện trợ không hoàn lại, quà tặng, quà biếu và các khoản chuyển giao khác.

READ  Thiền sư-Y sư Tuệ Tĩnh là người thời nào?

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebookzalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!